Gdzie stosować wanny ociekowe?

Wanny wychwytowe

W wielu zakładach pracy, w tym różnego rodzaju laboratoriach, warsztatach czy w firmach produkcyjnych składowanie materiałów i substancji niebezpiecznych ma ogromne znaczenie. Poza tym, że same pojemniki na nie powinny być bardzo trwałe i odporne na działanie różnych czynników i uszkodzeń mechanicznych, to w miejscu ich składowania muszą znajdować się dodatkowe zabezpieczenia na wypadek ich uszkodzenia i wydostania się z nich szkodliwych substancji. Jednym z rodzajów takich zabezpieczeń, który wykorzystywany jest na całym świecie, są wanny wychwytowe.

Wanny wychwytowe – co to takiego?

Wanny wychwytowe to pewnego rodzaju zbiorniki, które stanowią warstwę zabezpieczającą pomiędzy pojemnikami zawierającymi szkodliwe dla środowiska substancje a właśnie środowiskiem. Mogą być wykonane z różnych materiałów, jednak najczęściej spotykane są wanny wychwytowe stalowe. Składają się zazwyczaj z dwóch części, z których jedna stanowi podstawę dla pojemników (tzw. ruszt), a druga jest zbiornikiem na ewentualne wycieki. Taka konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo – żadna szkodliwa substancja nie przedostanie się na zewnątrz.

Wielu właścicieli firm i hal magazynowych uważa, że nie potrzebuje wanien wychwytowych, albo ich branży to nie dotyczy. Istnieje bowiem błędne przekonanie, że nie wszystkie zakłady, w których powstają jakiegoś rodzaju szkodliwe dla środowiska materiały, muszą takie zabezpieczenia posiadać. Jest to bład, ponieważ w prawie figuruje zapis, który wyraźnie wskazuje, że wanny wychwytowe stanowią w takich przypadkach obowiązkowy element.

Wanny wychwytowe – przepisy

Zacznijmy od tego, że każda z niebezpiecznych substancji, z którymi możemy mieć do czynienia w czasie pracy (i nie tylko) musi posiadać na zbiorniku odpowiedni piktogram z czerwoną ramką, który jest zgodny z rozporządzeniem CLP. Wśród nich znajdują się oznaczenia ostrzegawcze, które informują nas o szkodliwym działaniu zawartości pojemnika. Są to:

  • gaz pod ciśnieniem (obrazek przedstawiający ciśnieniowy zbiornik gazowy),
  • materiały wybuchowe (obrazek przedstawiający eksplozję),
  • materiały utleniające (obrazek z płomieniem wokół okręgu),
  • materiały łatwopalne (obrazek z płomieniem),
  • materiały żrące (obrazek przedstawiający działanie żrące materiału),
  • materiały będące niebezpieczne dla zdrowia (wykrzyknik),
  • materiały toksyczne (obrazek z czaszką i skrzyżowanymi kośćmi),
  • materiały stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia (obrazek przedstawiający poważny problem zdrowotny),
  • materiały szkodliwe dla środowiska (obrazek przedstawiający zanieczyszczenie środowiska).

Wystarczy, że przynajmniej jedna ze składowanych w firmie substancji zawiera na opakowaniu taki piktogram, aby potrzebna była wanna ociekowa. Wynika to z przepisów zawartych m.in. w kodeksie pracy, rozporządzeniach z 1997, 2008 i 2007 roku, ustawy o prawie wodnym czy ustawie o prawie do ochrony środowiska. Sama wanna wychwytowa opisana w szerszy sposób pojawiła się natomiast w rozporządzeniu MSWIA z dn. 19 lutego 2020 roku, a więc całkiem niedawno, jednak zapis ten dotyczy tylko uregulowania kwestii nazewnictwa.

No dobrze, skoro są one obowiązkowe, to w takim razie kto musi je stosować? Otóż wanny wychwytowe powinny pojawić się wszędzie tam, gdzie magazynowane są przez dłuższy czas niebezpieczne substancje lub ze względu na otoczenie zbiorników możliwe jest pojawienie się wycieku. Dotyczy to więc wszelkich magazynów, zakładów produkcyjnych, fabryk czy warsztatów.

Gdzie kupić wysokiej jakości wanny ociekowe?

Jako producent wanien wychwytowych chcemy zaprosić do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. Wśród naszych propozycji znajdują się rozwiązania o różnych rozmiarach, przeznaczone do wielu zastosowań. Nasze produkty wykonane są z wysokiej klasy stali o grubości 2 mm w części wychwytowej i ok 3-4 mm w podstawie, co sprawia, że stanowią one bardzo trudne do pokonania zabezpieczenie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem.

Call Now Button